• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 15. MARTA; utorak i četvrtak počinju od 23. MARTA;

Obavještenje o nabavci 737-7-1-22-3-5/22

Obavještenje o nabavci 737-7-1-22-3-5/22 . Nabavka robe-hemijsdkog sredstva -gasnog hlora i usluge baždarenja hlornih boca za sisteme bazenske tehnike za potrebe JP”Olimpijski bazen Otoka” d.o.o. Sarajevo za 2022.godinu.

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/wp-content/uploads/2022/03/Obavjestenje-o-nabavci-broj-737-7-1-22-3-522.pdf