• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 06. septembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 12. septembra;

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 737-1-2-88-3-10/22

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 737-1-2-88-3-10/22 – otvoreni postupak za nabavku usluge prevoza učenika četvrtih razreda osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo za potrebe realizacije projekta škole plivanja za drugo polugodište 2022/23 i prvo polugodište 2023/2024. godine.

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/wp-content/uploads/2022/11/6449bb84-b484-4f45-b9b1-5f77e554627c.pdf