Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 737-1-2-1-5-6/16 u postupku navake usluge fizičko-tehničke zaštite ljudi i imovine sa uslugom spasioca vode i održavanje prostora u posebnim uslovima.