Direktor Olimpijskog bazena, dr Hasanović, potpisao je jučer, 21.03.2023. godine, Protokol o saradnji sa direktoricom Federalnog zavoda za transfuziologiju, prim.dr Aidom Đozo.

Na inicijativu gradskog vijećnika, A.Škaljića, po prvi put realiziran je ovakav vid saradnje, a u cilju podsticanja društvenih interesa i koristi, kroz razvoj motiviranosti i zadovoljstva višegodišnjih dobrovoljnih davalaca krvi koji humanim činom pomažu osobama kojima krv znači život.

Naime, Uprava OBO donijela je Odluku da dobrovoljnim darivaocima krvi koji su dvadeset i više puta dali krv, obezbijedi beneficije u smislu pružanja usluga rekreativnih aktivnosti po Tarifi 2 zvaničnog Cjenovnika objavljenoj na web stranici www.bazen.ba.

Dobrovoljnim darivaocima krvi također će biti omogućene iste pogodnosti koje Preduzeće ima u ponudi modela za Treću životnu dob – osam termina mjesečno 10,00 KM, odnosno 2 puta sedmično, u unaprijed planiranim terminima.

Protokol o saradnji potpisan je na 12 mjeseci.