• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 06. septembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 12. septembra;

Nabavka usluge snimanja i popravke bravica sa izradom ključeva, izrade ključeva za brave i nabavke metalnih alki

Nabavka usluge snimanja i popravke bravica sa izradom ključeva, izrade ključeva za brave i nabavke metalnih alki za 2017.Report_737-8-2-46_17; – http://bazen.ba/Nabavka-usluge-snimanja-i-popravke-bravica-sa-izradom-ključeva-izrade-ključeva-za-brave-i-nabavke-metalnih-alki-za-2017.Report_737-8-2-46_17.pdf