• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 06. septembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 12. septembra;

Nabavka usluge sanitarno – preventivne zaštite objekta i nabavka insektron klopki za žohare

Nabavka usluge sanitarno – preventivne zaštite objekta JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o Sarajevo i nabavka insektron klopki za žohare za 2020.godinu – Report 737-8-2-50/20.

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Report_737-8-2-50_20.pdf