• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 06. septembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 12. septembra;

Nabavka usluge – redovnog servisa klima komore Menerga

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/nabavka-usluge-redovnog-servisa-klima-komore-Menerga.pdf