• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 13. OKTOBRA; utorak, četvrtak i subota počinju od 30. SEPTEMBRA;

Nabavka usluge premotavanja i servisiranja namotaja radnih elektromotora na različitim pumpama, zamjenu ležajeva i ventilatora pumpi, te nabavku robe novih pumpi uz uslugu njihove ugradnje

Nabavka usluge premotavanja i servisiranja namotaja radnih elektromotora na različitim pumpama, zamjenu ležajeva i ventilatora pumpi, te nabavku robe novih pumpi uz uslugu njihove ugradnje za potrebe JP“Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2019.godinu. Report: 737-8-2-54/19.;

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Report_737-8-2-54_19.pdf