• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 06. septembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 12. septembra;

Nabavka usluge periodičnog pregleda PP aparata i funkcionalnog ispitivanje hidrantske instalacije

Nabavka usluge periodičnog pregleda PP aparata i funkcionalnog ispitivanje hidrantske instalacije. Report 737-8-2-74/18.

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Report_737-8-2-74_18.pdf