• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 06. septembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 12. septembra;

Nabavka usluge održavanja, servisiranja i obnavljanje postojećih računara i računarske opreme

Nabavka usluge održavanja, servisiranja i obnavljanje postojećih računara i računarske opreme za potrebe JP “Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2018.godinu. Report_737-8-2-36/18;

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Nabavka-usluge-održavanja-servisiranja-i-obnavljanje-postojećih-računara-i-računarske-opreme…Report_737-8-2-36_18.pdf