• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 06. septembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 12. septembra;

Nabavka usluge održavanja, servisiranja i obnavljanja postojećih računara i računarske opreme za potrebe

Nabavka usluge održavanja, servisiranja i obnavljanja postojećih računara i računarske opreme za potrebe JP“Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2019.godinu. Report: 737-8-2-41/19;

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Report_737-8-2-41_19.pdf