• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 16. JANUARA; utorak i četvrtak počinju od 09. FEBRUARA;

Nabavka usluge izrade projekta detaljnih inžinjerskogeoloških i hidrogeoloških ispitivanja u cilju crpljenja podzemne vode

Nabavka usluge izrade projekta detaljnih inžinjerskogeoloških i hidrogeoloških ispitivanja u cilju crpljenja podzemne vode na lokaciji Olimpijskog bazena Otoka u Sarajevu.. Report: 737-8-2-23/19;

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Report_737-8-2-23_19.pdf