• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 15. MAJA; utorak i četvrtak počinju od 09. MAJA;

Nabavka usluge izrade elaborata o provedenim inžinjerskogeološkim i hidrogeološkim istraživanjima

Nabavka usluge izrade elaborata o provedenim inžinjerskogeološkim i 
hidrogeološkim istraživanjima na lokaciji Olimpijskog bazena Otoka –
Report 737-8-2-136/18

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/wp-content/uploads/2018/12/Report_737-8-2-136_18.pdf