• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 06. septembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 12. septembra;

Nabavka usluge ispitivanja raznih sistema

Nabavka usluge ispitivanja raznih sistema, PP aparata, obuke radnika iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara i izmjene ventila, brtvi i manometara. Report 737-8-2-29/17;

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Nabavka-usluge-ispitivanja-raznih-sistema-PP-aparata-obuke-radnika-iz-oblasti-zaštite-na-radu-i-zaštite-od-pozara-Report_737-8-2-29_17.pdf