• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 06. septembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 12. septembra;

Nabavka usluge čišćenje – održavanja u posebnim uslovima higijeničarke za potrebe Preduzeća za 2022. godinu

Obavještenje o nabavci 737-1-2-97-3-17/21. Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/wp-content/uploads/2021/12/Scan1.pdf