• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 06. septembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 12. septembra;

Nabavka usluge čišćenja/održavanja u posebnim uslovima – higijeničarke

Nabavka usluge čišćenja/održavanja u posebnim uslovima – higijeničarke za potrebe JP“Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu broj: Report_737-7-2-4_20.

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Report_737-7-2-4_20.pdf