• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 01. AUGUSTA; utorak i četvrtak počinju od 11. AUGUSTA;

Nabavka Usluge čišćenja – održavanja u posebnim uslovima – higijeničarke za potrebe Preduzeća za 2021. godinu

Nabavka Usluge čišćenja – održavanja u posebnim uslovima – higijeničarke za potrebe Preduzeća za 2021. godinu – OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 737-7-2-8-3-2/21.

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/wp-content/737-7-2-8-3-221.pdf