• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 15. SEPTEMBRA; utorak, četvrtak i subota počinju od 30. SEPTEMBRA;

Nabavka usluge čišćenja / održavanja u posebnim uslovima – higijeničarke za potrebe Prduzeća za 2021. godinu

Nabavka usluge čišćenja / održavanja u posebnim uslovima – higijeničarke za potrebe Prduzeća za 2021. godinu

Više informacija pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/wp-content/uploads/2021/05/8eb8e6bf-989d-4a1c-8749-3d6ccc64b357.pdf