Nabavka sredstava vizuelne komunikacije – usluge izrade i isporuke štampanih reklamnih i ostalih materijala za potrebe JP“Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu.Report_737-8-2-14_18;

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Nabavka-sredstava-vizuelne-komunikacije-usluge-izrade-i-isporuke-štampanih-reklamnih-i-ostalih-materijala.Report_737-8-2-14_18.pdf