• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 06. septembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 12. septembra;

Nabavka robe – rezervnih dijelova sa uslugom servisiranja radi kvara na mašini za kupljenje vode

Nabavka robe – rezervnih dijelova sa uslugom servisiranja radi kvara na mašini za kupljenje vode za potrebe Preduzeća za 2022.godinu;

Više informacija pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/wp-content/uploads/2022/11/Izvjestaj-servisiranje-masine-za-kupljenje-vode.pdf