• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 15. MAJA; utorak i četvrtak počinju od 09. MAJA;

Nabavka robe – odjeće za spasioce

Nabavka robe – odjeće za spasioce.

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Nabavka-robe-–-odjeće-za-spasioce.Report_737-8-1-8_18.pdf