• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 06. septembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 12. septembra;

Nabavka robe novih laptopa (prenosnih računara) sa pripadajućom opremom i softverom, te usluge njihovog održavanja i servisiranja

Nabavka robe novih laptopa (prenosnih računara) sa pripadajućom opremom i softverom, te usluge njihovog održavanja i servisiranja za potrebe JP “Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2019.godinu. Report: 737-8-1-45/19.

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Report_737-8-1-45_19.pdf