• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 06. septembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 12. septembra;

Nabavka robe materijala za servis i usluge servisiranja hlorne stanice

Nabavka robe materijala za servis i usluge servisiranja hlorne stanice. Report 737-8-1-49/18.

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Nabavka-robe-materijala-za-servis-i-usluge-servisiranja-hlorne-stanice.Report_737-8-1-49_18.pdf