Nabavka robe – licenciranih softvera operativnih sistema i antivirusnih programa za računare, uz usluge njihove instalacije, održavanja i servisiranja za potrebe JP “Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu broj: Report_737-8-1-40_20-1.

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Report_737-8-1-40_20-1.pdf