• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 06. septembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 12. septembra;

Nabavka robe – kartica za automatsku identifikaciju

Nabavka robe – kartica za automatsku identifikaciju za potrebe JP“Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2017.godinu. Report 737-8-1-10/17;

Više detalja možete pogledati na sljedećem linku: http://bazen.ba/Nabavka-robe-kartica-za-automatsku-identifikaciju-za-2017.godinu.Report_737-8-1-10_17.pdf