• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 15. MAJA; utorak i četvrtak počinju od 09. MAJA;

Nabavka robe hemijskog sredstva – gasnog hlora i usluge baždarenja hlornih boca

Nabavka robe hemijskog sredstva – gasnog hlora i usluge baždarenja hlornih boca za sisteme bazenske tehnike za potrebe JP“Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu Report_737-7-1-105_16;

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Nabavka-gasnog-hlora-i-usluge-baždarenja-hlornih-boca-za-2017.-godinu