• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 06. septembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 12. septembra;

Nabavka robe hemijskog sredstva – gasnog hlora i usluge baždarenja hlornih boca

Nabavka robe hemijskog sredstva – gasnog hlora i usluge baždarenja hlornih boca za sisteme bazenske tehnike za potrebe JP “Olimpijski bazen Otoka” d.o.o. Sarajevo za 2018.godinu – Report_737-1-126/17.

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Report_737-7-1-126_17.pdf