• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 15. MAJA; utorak i četvrtak počinju od 09. MAJA;

Nabavka robe hemijskih sredstava za bazensku tehniku

Nabavka robe hemijskih sredstava za bazensku tehniku za potrebe JP“Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2017.godinu Report_737-7-1-107_16;

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Nabavka-usluge-čišćenja-održavanja-u-posebnim-uslovima-–-higijeničarke-za-2017.-godinu