• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 06. septembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 12. septembra;

Nabavka robe – centrale za detekciju plina i usluge njene montaže, testiranja i puštanja u rad

Nabavka robe – centrale za detekciju plina i usluge njene montaže, testiranja i puštanja u rad.

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Nabavka-robe-–-centrale-za-detekciju-plina-i-usluge-njene-montaže-testiranja-i-puštanja-u-rad.Report_737-8-1-1_18.pdf