• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 15. MAJA; utorak i četvrtak počinju od 09. MAJA;

Nabavka robe – antivirusnih programa i uređaja za mrežnu pohranu – skladištenje podataka sa računara

Nabavka robe – antivirusnih programa i uređaja za mrežnu pohranu – skladištenje podataka sa računara, te usluge njihovog instaliranja, održavanja i servisiranja za potrebe JP“Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2018.godinu. Report 737-8-1-47/18;

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Nabavka-robe-antivirusnih-programa-i-uređaja-za-mrežnu-pohranu.Report_737-8-1-47_18.pdf