• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 06. septembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 12. septembra;

LJETNA ŠKOLA PLIVANJA ZA ROMSKU DJECU‏

S ciljem unapređenja zdravlja djece razvijanjem njihovih mišića, kardiovaskularnog i respiratornog sistema, World Vision Bosne i Hercegovine, u partnerstvu sa Centrom za podršku Roma “Romalen” iz Kaknja i Udruženjem “Budi mi prijatelj” iz Visokog, organizirao je dvosedmičnu Ljetnu školu plivanja za 20 romskih dječaka i djevojčica iz Kaknja i Visokog.

Ljetna škola plivanja za djecu uzrasta od 7 do 14 godina je počela 21. jula u Sarajevu (Olimpijski bazen Otoka) i trajat će do 1. augusta. Po završetku škole, djeca koja su savladala plivanje dobit će diplome, a očekuje se da će učenje ove vještine poboljšati njihovu fleksibilnost, izdržljivost i pomoći im u pravilnom držanju tijela. Pored fizičkog, plivanje može da poboljša i mentalno i emocionalno zdravlje djece. Ljetnu školu plivanja podržala je i humanitarna organizacija Caritas Švicarske.

U prilogu vam dostavljamo fotografiju učesnika Ljetne škole plivanja. Ljetna škola plivanja se organizira u sklopu projekta “Promovisanje sistemskih promjena za osiguranje adekvatnog odgovora na potrebe Roma”.