• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 06. septembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 12. septembra;

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda – nabavka usluge prevoza učenika četvrtih razreda osnovnih škola sa područja KS

Obavještenje o nabavci broj: 737-7-2-135-3-8/19 za Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda – nabavka usluge prevoza učenika četvrtih razreda osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo za potrebe realizacije projekta škole plivanja za 2020. godinu.

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/obavještenje-o-nabavci-broj-737-7-2-135-3-8_19.pdf