• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 06. septembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 12. septembra;

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku usluge osiguranja imovine i lica

Obavještenje o nabavci broj: 737-7-2-36-3-7/20 od 16.04.2020. godine, za Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku usluge osiguranja imovine i lica za potrebe JP “Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2020.godinu.

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Obavještenje-o-nabavci-broj-737-7-2-36-3-7_20-1.pdf