• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 04. oktobra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 24. oktobra;

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku usluge čišćenja/održavanja

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku usluge čišćenja/održavanja u posebnim uslovima – higijeničarke za potrebe Preduzeća za 2018.godinu broj: 04-2-1419-1/17

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Dodatno-obavjestenje-broj-737-7-2-127-3-11_17.pdf