• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 06. septembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 12. septembra;

Javni poziv za dostavu ponuda za usluge interne i eksterne repezentacije za potrebe preduzeća za 2023. godinu

Više detalja vezanih za javni poziv pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/wp-content/uploads/2023/05/javni-poziv-za-dostavu-ponuda-za-usluge-interne-i-eksterne-reprezntacije-za-potrebe-2023.pdf