• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 15. MARTA; utorak i četvrtak počinju od 23. MARTA;

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke u Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za nabavku robe hemijskog sredstva – gasnog hlora i usluge bažadarenja hlornih boca za sisteme bazenske tehnike

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke u Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za nabavku robe hemijskog sredstva – gasnog hlora i usluge bažadarenja hlornih boca za sisteme bazenske tehnike za potrebe JP”Olimpijski bazen Otoka” d.o.o. Sarajevo za 2019.godinu Report: 737-7-1-5/19

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Report_737-7-1-5_19-1.pdf