• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 15. MAJA; utorak i četvrtak počinju od 09. MAJA;

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE: Nabavka robe-računari i računarska oprema za potrebe Preduzeća za 2022.godinu.

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/wp-content/uploads/2022/09/Report_737-7-1-64_22.pdf