• Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju 15. maja, a utorak - četvrtak - subota počinju 30. maja. U sklopu promotivne akcije "Budi fit prije i tokom ljeta!" samo za vas donijeli smo akcijske cijene Škole plivanja koje možete pogledati klikom OVDJE.

Inicijativa za kategorizaciju cijena energenata za sportske objekt

Jedan od osnovnih razloga otežanog funkcionisanja ustanova i preduzeća u javnom vlasništvu koja upravljaju sportskim objektima su iznimno velika izdvajanja za režijske troškove koji su, u principu, znatno iznad cijena zemalja u okruženju. Činjenica je da ustanove i preduzeća koja gazduju sportskim objektima nemaju nikakav povlašteni položaj u kategorizaciji cijena energenata. U pravilu, sportski objekti su svrstani u kategorije potrošača sa najskupljim tarifnim stavovima.

Iz navedenih razloga, predstavnici ustanova i preduzeća koja gazduju sportskim objektima u državnom vlasništvu na području Sarajevskog Kantona, danas su potpisali inicijativu, koju će pokrenuti posredstvom općinskih i Gradskog vijeća, kao i Kantonalne skupštine, za dobijanje povlaštenog cjenovnog statusa energenata (voda, plin, struja, grijanje) kao preduzeća koja upravljaju sportskim objekatima od šireg društvenog značaja.

Inicijativom je predloženo slijedeće:

  • da se sportski objekti pri obračunu potrošene vode, svrstaju u II kategoriju – institucije (vanprivreda) u koju spadaju: predškolske, đačke, zdravstvene ustanove, vjerske organizacije, institucije nauke kulture, socijalne zaštite i sl.
  • da obračun utroška el. energije za sportske objekte bude unutar III ili IV tarifne grupe (iste su) u dijelu – ostala potrošnja prema tarifnim stavovima za kupce Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH.
  • da se u KJKP „Toplane – Sarajevo“ d.o.o. sportski objekti kod svrstaju u kategoriju gdje i domaćinstva.
  • da se obračun odvoza smeća bazira na mjernoj jedinici količine odvezenog smeća, a ne na kvadraturi prostora.
  • da jedinične cijene grijanja za sportske objekte bude na nivou stambenog prostora.

 

Navedenim izmjenama kategorija obračuna energenata, troškovi objekata bili bi znatno manji čime bi se funkcionisanje istih olakšalo, a razvoj sporta i sportskih klubova dodatno potakli. Potpisnici inicijative su direktori: KJP ZOI 84 OCS; KJP Centar „Skenderija“; JU „CSR“ Sarajevo; ­­­­JP „LOKOM“; KSC Hadžići; KSC Ilidža; KSC Vogošća; KSC Ilijaš i JP „Olimpijski bazen Otoka“.