• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 15. MAJA; utorak i četvrtak počinju od 09. MAJA;

Drugi dio Projekta Škole plivanja‏

Nastavljena je realizacija Projekta Škole plivanja za učenike četvrtih razreda osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo, te Projekat Škole plivanja za učenike novosarajevskih osnovnih škola.

Prvim ciklusom u drugom polugodištu obuhvaćene su osnovne škole: “Hilmief Šarić”, “9. maj”, “6. mart” i “Vladimir Nazor”.