• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 15. SEPTEMBRA; utorak, četvrtak i subota počinju od 30. SEPTEMBRA;

Drugi ciklus škole plivanja‏

Drugim ciklusom škole plivanja za učenike četvrtih razreda osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo obuhvaćeni su učenici osnovnih škola sa područja Općine Vogošća: “Mirsad Prnjavorac”, “Izet Šabić”, “Porodice ef. Ramić”, “Zajko Delić”, “Zahid Baručija” i Osnovna škola “6. mart” iz Hadžića.