• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 15. MAJA; utorak i četvrtak počinju od 09. MAJA;

Besplatni sportsko-medicinski pregledi za polaznike Škole plivanja‏

U okviru tradicionalne akcije “Ljeto na Olimpijskom”, medicinski centar “Sporticus” u dogovoru sa menadzmentom JP “Olimpijski bazen Otoka” d.o.o Sarajevo organizirao je u protekloj sedmici besplatne sportsko – medicinske preglede za djecu/polaznike Škole plivanja, a koji su uključivali sljedeće preglede:

– Opći pregled specijaliste fizijatra;
– Specifični pregled psiho – motoričkih sposobnosti;
– Antropometrijska mjerenja;
– Analiza odnosa TT i TV udjela viscerane (unutrašnje) masnoće u tijelu, dnevni energetski metabolizam mjeren u Kcal, udio vode i misića u tijelu;
– Kompjutersku analiza posturalnog statusa kao prediktor na razvojne deformitete (skoliozu, kifozu, hiperlordozu) i analiza tabanskog svoda, (“ravna stopala”);

Na veliko zadovoljstvo svih zainteresovanih strana pregledi i testiranja su obavljena u roku od 3 dana za 30-ak djece koji su u tom trenutku prolazili obuku na Olimpijskom bazenu.

Važno je napomenuti da je u isto vrijeme sprovedeena edukacija roditelja (pratioca) na koji način da prate odredjene faze rasta kostano-zglobno – mišićnog sistema kod djece kako bi na vrijeme uočili razvojne deformitete prije svega kralježnice, a koje smo gore naveli.

Želimo istaknuti da je vrijednost ove akcije cca 7500 KM ili 250 KM po jednom ispitaniku, a koja je realizovana BESPLATNO za sve zainteresovane polaznike ovog programa na Olimpijskom bazenu Sarajevo.

Iz centra “SPORTICUS” zahvaljuju se na saradnji svima koji su učestvovali u ovom programu. Nadamo se da će u narednom periodu još ovakvih ili sličnih akcija u organizaciji Olimpijskog bazena i medicinskog centra “Sporticus-dr Buljugic”.