• Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju 15. maja, a utorak - četvrtak - subota počinju 30. maja. U sklopu promotivne akcije "Budi fit prije i tokom ljeta!" samo za vas donijeli smo akcijske cijene Škole plivanja koje možete pogledati klikom OVDJE.

Bazen Otoka ovlašten za edukaciju i osposobljavanje spasilaca

Posljednje zakonske odredbe o uređenim plivalištima i kupalištima u našoj zemlji doneseni su davne 1974. godine, što je predstavljalo dosta neuređenu oblast, prije svega na polju sigurnosti – poslovi spasioca, te edukacija i osposobljavanje ovih kadrova.

Na inicijativu Uprave JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo je u julu ove godine, na osnovu Zakona o sportu Kantona Sarajevo donijelo Pravilnik o sigurnosti na uređenim kupalištima.

Ovim pravilnikom obuhvaćeni su svi aspekti sigurnosti i bezbjednosti na kupalištima, kako za bazenske, tako i za prirodne. Primjenom odredbi Pravilnika povećat će se sigurnost, te doprinijeti da se i korisnici i posjetioci plivalištima osjećaju bezbjedno.

Jedan od faktora, obuhvaćen Pravilnikom, jeste i edukacija i osposobljavanje spasilaca. Na osnovu toga, Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo donijelo je Rješenje o davanju ovlaštenja Javnom preduzeću „Olimpijski bazen Otoka“ da u saradnji sa Fakultetom sporta i tjelesnog odgoja i Crvenim križom FBiH, provodi programe osposobljavanja spasilaca, instruktora i voditelja spasilačkih timova, te vodi evidenciju o osposobljavanju spasilaca, instruktora i voditelja spasilačkih timova, obnovu znanja i praktičnih vještina spasilaca.

Uloga, koju je dobilo JP „Olimpijski bazen Otoka“ je veoma bitna i odgovorna, jer će kao nosilac aktivnosti sa partnerima Fakultetom sporta i tjelesnog odgoja i Crvenim križom FBiH, u budućnosti zahvaljujući kvalitetnim kadrovima i infrastrukturi, obezbjediti dovoljan broj kvalitetno osposobljenih spasilaca iz vode, a zasigurno će ova aktivnost postati jedna od primarnih.