U okviru tradicionalne akcije “Ljeto na Olimpijskom” organizuje se i Intenzivna škola plivanja u trajanju od deset radnih dana, u terminima od 10:00 do 11:00 sati i od 14:00 do 15:00 sati.

Intenzivnu školu plivanja mogu pohađati svi zainteresirani uzrasta od 5. godina pa nadalje. Prijave se mogu izvršiti putem web stranice bazen.ba ili lično na sportskoj recepciji u Objektu. Intenzivnu školu plivanja realizuje stučni tim profesora sporta i tjelesnog odgoja, a uvjeti u kojima se realizuje obuka su izuzetno zadovoljavajući, o čemu svjedoče i zapažanja korisnika.

Vrijeme ljetnog raspusta i korištenja godišnjih odmora u kojem periodu i traje tradicionalna akcija je nesvakidašnja prilika da svi zainteresirani savladaju osnove plivanja.

Želimo istaknuti da Intenzivna škola plivanja se organizuje po akcijskoj cijeni od 40,00 KM i da akcija traje do 21. augusta 2017. godine.