• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 10. NOVEMBRA; utorak, četvrtak i subota počinju od 02. DECEMBRA;

Aerobik

Aerobik i Aqua aerobik se održavaju tri puta sedmično (UTORAK – ČETVRTAK – NEDJELJA) cijena za mjesec dana je 40,00 KM