Nakon uspješno obavljenog jednodnevnog izleta i učenja o osnovama plivanja koji je održan u Sarajevu u JP „OLIMPIJSKI BAZEN OTOKA „ u suradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, mlade,nauku,kulturu i sport BPK-a Goražde, danas je upriličena dodjela certifikata za 104 učenika četvrtih razreda JU OŠ „Husein ef.Đozo“.

Ministar sa obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Arman Bešlija zahvalio se predstavnicima JP „OLIMPIJSKI BAZEN OTOKA“ na dobroj saradnji i realizaciji izleta ovakog tipa.

Čestitkama su se pridružili direktorica OŠ „Husein ef Đozo“ Halida Kurtović, stručna savjetnica za predškolsko i osnovno obrazovanje u Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Amira Borovac, kao i nastavnici koji su proveli dan sa učenicima.

„ Riječ je o projektu edukativno – rekreativne aktivnosti djece na „Olimpijskom bazenu“ koji obuhvata svu djecu četvrtih razreda na području BPK-a i to je jedna od strateških opredjeljenja Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kuluru i sport, tj. sport za sve. Cilj nam je da uključimo što više djece , mladih u ove aktivnosti i da imaju korist kroz realizaciju aktivnosti, kao i aktivnosti koje nas tek čekaju kao što je „Škola u prirodi“. Troškove boravka snosilo je Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport zajedno sa našim partnerom „Olimpijskim bazenom“ i nadamo se da ćemo ove godine uspješno nastaviti saradnju“-izjavio je ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Arman Bešlija.

Prema riječima direktora JP „Olimpijski bazen Otoka“ Enesa Pešteka, tragom projekta koji je započeo prije 10-tak godina sa sarajevskom djecom, prošle godine, u saradnji sa ministrima obrazovanja Kantona Sarajevo i BPK Goražde došlo se na ideju za realizovanje sličnog projekta obuke za djecu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Djeca su to, što je najvažnije, dobro i prihvatila. Voda je jedan Božiji blagodat koji se ponudio sam tako da je i sama realizacija bila dobra i učinkovita.Tragom toga, mi smo krenuli i u ovoj godini, na prijedlog premijerke Obuće i resornog ministra, sa obukom djece na području BPK-a Goražde za 2020. godinu. Donijeli smo cerifikate za sve učenike i naišli na pozitivne komentare učenika i roditelja i što je najvažnije, djeca su ponijela dobre utiske sa „Olimpijskog bazena“ iz grada Sarajeva, tako da ova diploma će biti samo kruna koju će svi čuvati kao jednu lijepu uspomenu, izjavio je direktor „Olimpijskog bazena Sarajevo“ Enes Peštek.

„ Iz naše škole 104 učenika iz četvrtih razreda bili su učesnici jednodnevne obuke plivanja. To je jedan jako važan i značajan projekat, i jedna lekcija za zdrav život, jedna motivacija. Taj dan za djecu je bio bajkovit i mnogo njih je naučilo da pliva. To je jedna vještina koja će biti dio njih čitavog života. Školski odbor i Vijeće roditelja dali su veliku pohvalu za ovaj projekat,“ kazala je direktorica OŠ JU „Husein ef. Đozo“ Halida Kurtović.

Kroz ovaj program ukupno je prošlo 250 učenika iz svih osnovnih škola na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i svi su, kako je istaknuto, zadovoljni lijepim druženjem, pogotovo jer plivanje također pozitivno utiče na rast i razvoj djece.

Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba