• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 04. oktobra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 24. oktobra;

Treći ciklus Škole plivanja

Trećim ciklusom Škole plivanja, koji je realiziran u sklopu projekata sa: Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo;

Općinom Stari Grad Sarajevo, te sa Općinom Novo Sarajevo, bile su obuhvaćene osnovne škole: “6. mart”, “Saburina”, “Hamdija Kreševljaković”, “Mula Mustafa Bašeskija”, “Vladimir Nazor”, “Kovačići” i “Hrasno”.