• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 15. MAJA; utorak i četvrtak počinju od 09. MAJA;

Treći ciklus projekata Škole plivanja

U trećem ciklusu projekata Škole plivanja za učenike novosarajevskih i učenika četvrtih razreda osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo, učestvovali su učenici škola: “Malta”, “Čengić Vila 1” i “6. mart”. Ovim je završena realizacija predviđena za prvo polugodište školske 2013/14. godine, a nastaviće se početkom drugog polugodišta.