• Poštovani korisnici, Uvažavajući naredbe Federalnog štaba civilne zaštite, a koje se odnose na epidemiološku situaciju izazvanu pojavom koronavirusa (COVID 19), nadležni organi Preduzeća donijeli su odluku o obustavljanju pružanja svih usluga Olimpijskog bazena Otoka do daljnjeg. Hvala na razumijevanju.

Sukcesivna nabavka usluge pranja službenih motornih vozila i ostalih usluga

Sukcesivna nabavka usluge pranja službenih motornih vozila i usluga montaže, balansiranja i popravke postojećih guma službenih motornih vozila. Report 737-8-2-133/18.

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Report_737-8-2-133_18.pdf