• Poštovani korisnici, obavještavamo vas da će Olimpijski bazen Otoka u punom kapacitetu nastaviti sa pružanjem usluga u srijedu, 3. juna 2020. godine u 07:00 sati. U periodu od 13:00 do 14:00 sati, Olimpijski bazen Otoka neće pružati usluge, obzirom da će se tada vršiti dodatne sanitarno-higijenske mjere. Hvala na razumijevanju.

Smanjenje cijena usluga

Poštovani,

Uvažavajući preporuke nadležnih zdravstvenih institucija i kriznih štabova, a koji se odnose na epidemiološku situaciju izazvanu pojavom koronavirusa (COVID 19), nadležni organi JP „Olimpijski bazen Otoka“ su:

– obustavili pružanje svih usluga Olimpijskog bazena Otoka od 17.3.2020. godine;

– organizirali redovni godišnji remont tehničko-tehnoloških postrojenja objekta.

Obzirom da su poduzete sve potrebne mjere, objekat Olimpijskog bazena Otoka je spreman da primi korisnike usluga, što očekujemo vrlo skoro.

Kako bi korisnicima usluga obezbjedili povoljnije uslove, Nadzorni odbor Preduzeća je donio privremenu odluku, po kojoj su cijene usluga u pretpordaji niže za 20%.

Tako će sve pojedinačne (mjesečne, tromjesečne i godišnje) redovne i karte za učenike, studente, penzionere, invalide, porodice poginulih boraca biti snižene.

Pored navedenih ulaznica, smanjene su cijene usluga od 20% za „Usluge i rezervacije prostora u objektu za sportske trenažne, edukativne i rekreativne aktivnosti“ i „Iznajmljivanje prostora u objektu Olimpijskog bazena za sportske, zabavne i ostale manifestacije i programe“. Ovim smanjenjem cijena su obuhvaćeni: Škola plivanja; programi aerobika; te usluge za plivačke i vaterpolo klubove, i druga pravna lica.

Navedeni popust će se moći iskoristiti do početka pružanja usluga, a uplate se mogu izvršiti na blagajni ili na račun JP „Olimpijski bazen Otoka“. Uplaćene usluge će se koristiti kada nadležne institucije dozvole rad.

Dobro došli,