• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 15. MAJA; utorak i četvrtak počinju od 09. MAJA;

ŠKOLA PLIVANJA ZA OSNOVCE

ŠKOLA PLIVANJA ZA OSNOVCE SA PODRUČJA OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO, NOVO SARAJEVO, NOVI GRAD SARAJEVO I LIJAŠ

Danas je u Olimpijskom bazenu uspješno završen ciklus Škole plivanja za učenike – neplivače jednog dijela osnovnih škola sa područja općina Stari Grad Sarajevo, Novo Sarajevo, Novi Grad Sarajevo i Ilijaš, a koji se nastavlja i u narednom periodu. Obuku učenika na Olimpijskom bazenu realizirao je stručni tim profesora sporta i tjelesnog odgoja, a učenici su na plivalište dolazili organiziranim prevozom i u pratnji nastavnog osoblja. Početkom naredne sedmice nastavljamo sa realizacijom narednog ciklusa obuke učenika – neplivača i to sa drugim dijelom osnovnih škola sa područja navedenih općina.